CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH_(QUẬN 7- TPHCM)
vuonxinhgardenshop@gmail.com 0913 723 236

cút nối nhanh 3133j ra ống mềm 8,5

Giá: 11,000đ

adaptor 21-27

Giá: 3,000đ

đầu khớp nối đuôi chuột

Giá: 6,000đ

cút nối nhanh ống 4/7

Giá: 20,000đ

đầu nối ống nước 3140

Giá: 20,000đ

cút nối nhanh ren trong 27

Giá: 12,000đ

đầu nối ống nhanh_ống 16

Giá: 11,000đ

khớp nối nhanh ren ngoài 27

Giá: 5,000đ

khớp nối nhanh ren ngoài 21

Giá: 4,000đ

cút nối thẳng nối nhanh

Giá: 6,000đ

cút nối chữ y

Giá: 12,000đ

đầu chia 2 ngõ

Giá: 29,000đ

đầu chia 4 ngõ ra đuôi nối nhanh

Giá: 120,000đ

đầu chia 4 ngõ ra ren ngoài 27

Giá: 98,000đ

cút nối ống mềm 20-16

Giá: 12,000đ

nối ống mềm 16

Giá: 10,000đ

nối ống mềm 20

Giá: 12,000đ

cút nối (ren trong 21 ống mềm 16)

Giá: 10,000đ

cút nối (ren trong 27-ống mềm 16)

Giá: 8,000đ

đầu chuyển qua khớp nối nhanh

Giá: 24,000đ

đấu nối chuyển nhanh xanh đen

Giá: 30,000đ

cút chuyển đổi kiểu nhật

Giá: 14,000đ

van bi nhựa ren trong ngoài 27mm

Giá: 14,000đ

cổ dê inox _ 16/25

Giá: 14,000đ

cổ dê inox_12/22

Giá: 13,000đ

cút nối ren trong 27 và ren ngoài 21

Giá: 5,000đ