CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH_(QUẬN 7- TPHCM)
vuonxinhgardenshop@gmail.com 0913 723 236

chậu nhựa dài trồng rau_63.5

Giá: 41,000đ

khay trồng rau mầm đen 42.38.11

Giá: 25,000đ

khay trồng rau mầm xanh 42.38.11

Giá: 32,000đ

khay trồng rau mầm trắng 42.38.11

Giá: 35,000đ

khay trồng rau có lỗ (trắng)

Giá: 70,000đ

khay trồng rau có lỗ _đen

Giá: 55,000đ

kệ 3 khay đen trồng rau

Giá: 250,000đ

kệ 3 khay trắng

Giá: 320,000đ

khay trồng rau mầm đen 57.36.12

Giá: 30,000đ

khay trồng rau mầm màu 57.36.12

Giá: 34,000đ

khay trồng rau mầm trắng 57.36.12

Giá: 36,000đ

chậu dài đen 64.5x31x20

Giá: 59,000đ

chậu dài trắng 64.5x31x20

Giá: 72,000đ

chậu dài màu 64.5x31x20

Giá: 65,000đ

khay nhựa trồng rau xanh bl_65.45.21

Giá: 80,000đ

khay nhựa trồng rau đen bl_65.45.21

Giá: 65,000đ

khay nhựa trồng rau đen bl_65.42.16

Giá: 42,000đ

khay nhựa trồng rau màu bl_65.42.16

Giá: 50,000đ