CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH_(QUẬN 7- TPHCM)
vuonxinhgardenshop@gmail.com 0913 723 236

chậu ươm cây 120x106

Giá: 1,500đ

chậu ươm cây 105x80

Giá: 1,500đ

chậu ươm cây 180x145

Giá: 2,500đ

chậu ươm cây 150x120

Giá: 2,000đ

chậu ươm 3.5c_10x10cm

Giá: 1,500đ

chậu ươm 4a_12x10cm

Giá: 2,000đ

chậu nhựa mềm ds4

Giá: 7,000đ

chậu nhựa mềm ds5

Giá: 9,000đ

chậu nhựa mềm ds6

Giá: 11,000đ

chậu nhựa mềm ds7 (40x32.5)

Giá: 16,000đ

bầu ươm cây v6_ 40cm

Giá: 12,000đ

chậu dừa ốp tường 42x21

Giá: 56,000đ

lót chậu dừa tròn 30

Giá: 20,000đ

chậu dừa treo hoa đào

Giá: 54,000đ

chậu dừa ốp tường 24x19

Giá: 39,000đ

chậu dừa ốp tường 33x22

Giá: 49,000đ

chậu xơ dừa ổ chim 19x14

Giá: 45,000đ

chậu dừa treo vuông

Giá: 49,000đ

chậu xơ dừa ổ chim 28x15

Giá: 58,000đ

chậu dừa treo tròn 30

Giá: 55,000đ

giỏ dừa tròn 21cm

Giá: 17,000đ

chậu dừa treo hoa cúc

Giá: 54,000đ

lót chậu dừa dài 60

Giá: 55,000đ

chậu dừa treo dài

Giá: 108,000đ

khay ươm 28 lỗ _ phi 72

Giá: 38,000đ

khay ươm 40 lỗ _ phi 70

Giá: 34,000đ

khay ươm 70 lỗ _ phi 45

Giá: 34,000đ