CÔNG TY TNHH TM DV VƯỜN XINH_(QUẬN 7- TPHCM)
vuonxinhgardenshop@gmail.com 0913 723 236

thuốc trừ nấm propman bul gói 25ml

Giá: 17,000đ

goldfull 500wp ( cóc thần)_ 10gr

Giá: 15,000đ

sosim 300ec gói 20ml

Giá: 20,000đ

thuốc trừ bệnh norshield 86.2wg_50gr

Giá: 36,000đ

sumi-eight 12.5wp_10gr

Giá: 14,000đ

daconil 75wp _ 15gr

Giá: 9,000đ

thuốc trừ nấm propman bul gói 50ml

Giá: 30,000đ

daconil 500sc_ 100ml

Giá: 51,000đ

bordeaux m 25wp

Giá: 11,000đ

kamsu 2sl đặc trị thán thư

Giá: 19,000đ

amistar top 325 sc

Giá: 155,000đ

phytocide 50wp _ gói 15gr

Giá: 22,000đ

thuốc trừ bệnh polyoxin al 10wp

Giá: 21,000đ

agri-fos 400 bình 500ml

Giá: 150,000đ

dithane m-45 80wp

Giá: 63,000đ

chế phẩm sinh học olicide - 9dd

Giá: 29,000đ

physan 20sl _100ml

Giá: 53,000đ

hexavil 6sc

Giá: 25,000đ

nano kito 2,6sl 100ml

Giá: 48,000đ

thuốc trừ nấm coc 85 _20gr

Giá: 13,000đ

starner 20wp_10gr

Giá: 14,000đ

aliette 800wg

Giá: 56,000đ

thuốc trị nấm ridomilgold 68wg

Giá: 55,000đ

kin kin bul 72wp _45gr

Giá: 24,000đ

champion 57.6 dp

Giá: 23,000đ

thuốc diệt nấm antracol 70wp

Giá: 34,000đ

thuốc diệt nấm nativo 750wg

Giá: 22,000đ

thuốc diệt nấm anvil 5sc

Giá: 36,000đ