Công ty Vườn Xinh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VƯỜN XINH
53A Đường 77, Phường Tân Quy, Quận 7, TP HCM
Điện thoại: +84. 08.38725047 - 0913.723.236
Email: Chamsockhachhang@vuonxinh.com.vn

Các Dịch Vụ Chính Của Công Ty Chúng Tôi
Hàng Độc Sân Vườn


Tên: Vòi nước ống tre
Giá : 230,000 VNĐ


Tên: Đèn sân vườn
Giá : 1 VNĐ


Tên: Bar di động
Giá : 1 VNĐ


Tên: Bar sân vườn
Giá : 970,000 VNĐ


Tên: Vòi nước ống tre
Giá : 1 VNĐ


Tên: Hộp thư
Giá : 1 VNĐ


Tên: Hộp thư
Giá : 1 VNĐ

Trang: